Gå til hovedinnhold

Risikoområde
WALKWAYS

Kontaktinformasjon for Real Safety:

+45 26 11 44 66
realsap@realsap.com

Gangveier
CEO
Torben Farup Henriksen

CEO og Eieren

Reduser risikoen for å skli, snuble og falle på gangveier.

Gangveier er ofte store områder der det er fare for horisontal skliing.

Vi definerer korridorer, ganger, lobbyer, adkomstveier, rømningsveier eller andre gjennomgangsveier som typiske gangveier.

Tar du hensyn til hindringer foran deg - også når du bærer store gjenstander?

Bevissthet er avgjørende:

  • Overbelastning eller rett og slett andre fotgjengere
  • Hindringer i veien
  • Fri sikt under transport av varer

For å sikre trygg ferdsel på gangveier må de fysiske forholdene være så sikre som mulig:

  • God belysning
  • Høy friksjon på gulvet
  • En glatt og ren overflate

Skli- og snubleulykker kan være kostbare, men Real Safety kan hjelpe deg med å gjøre disse områdene - f.eks. sjødekk eller andre gangveier - så synlige og sklisikre som mulig.

Trenger du hjelp eller har du spørsmål? Kontakt oss for mer informasjon om hvilken løsning som passer til ditt behov.

loading="lazy"

Redusere antall ulykker

loading="lazy"

Skreddersydde løsninger

loading="lazy"

Sklisikker

loading="lazy"

Effektiv løsning

loading="lazy"

Maksimal sikkerhet

Casestudie: Noble Globetrotter II

Noble er en global leverandør av offshore-boring og driver en av de mest avanserte flåtene i offshore-borebransjen. 

Real Safety leverte en sklisikringsløsning til Nobles borefartøy - inkludert en fullstendig oppgradering av alle utsatte overflater - fra maskinrommet til helikopterdekket.