Gå til hovedinnhold

Risikoområde
Dropped Object Prevention 

Kontaktinformasjon for Real Safety:

+45 26 11 44 66
realsap@realsap.com

Fallforebygging 
CEO
Torben Farup Henriksen

CEO og Eieren

Forhindre potensielle skader forårsaket av fallende gjenstander.

Dropped objects som faller ned, kan ha mange forskjellige former, størrelser og vekter, og det kan være mange ulike årsaker til at de faller ned.

Hendelser med fallende gjenstander kan deles inn i to kategorier: statiske eller dynamiske.

Statisk fallende gjenstander omfatter vanligvis faste gjenstander som faller ned fra høyden uten ytre påvirkning. Dette er ofte et resultat av korrosjon, dårlig vedlikehold eller feilmontert inventar.

Dynamiske fallende gjenstander faller vanligvis ned på grunn av ytre krefter. Dette kan for eksempel være gjenstander som faller ned fra transportbånd, hammere som slippes av ansatte, men også inventar som lys eller høyttalere som løsner på grunn av vibrasjoner, støt eller til og med ekstrem vind.

Disse hendelsene utgjør ikke bare en betydelig trussel mot personalets sikkerhet, men også mot kritisk utstyr som befinner seg i den potensielle kollisjonssonen.

På anlegg on- og offshore kan faktorer som dårlig vedlikehold, tøffe værforhold, eksponering for UV-stråling, utstyr i bevegelse og ikke minst sterke vibrasjoner føre til at inventar og strukturer korroderer og løsner. Dette utgjør en betydelig trussel, spesielt når beste praksis for forebygging ikke følges.

Denne fallrisikoen kan også forverres av menneskelige feil. Personell som arbeider i høyden, risikerer dessuten å miste utstyr som håndholdt verktøy. Hvis disse fallende gjenstandene treffer en annen arbeidstaker nedenfor, kan det føre til personskade eller dødsfall. Fallende verktøy og utstyr er en stor trussel i en rekke bransjer over hele verden, og derfor er det spesielt viktig med fallsikringstiltak på arbeidsplassen.

Trenger du hjelp eller har du spørsmål? Kontakt oss for mer informasjon om hvilken løsning som passer til ditt behov.

loading="lazy"

Redusere menneskelige feil

loading="lazy"

Forebygging av fallende gjenstander

loading="lazy"

Beste praksis

loading="lazy"

Verdensledende innen fallende gjenstander

loading="lazy"

Reduce risk

Casestudier. 

Besøk Dropsafe for å se en samling casestudier med Dropsafe Barrier som viser systemets allsidighet.