Gå til hovedinnhold

Kontaktinformasjon for Real Safety:

+45 26 11 44 66
realsap@realsap.com

CEO
Torben Farup Henriksen

CEO og Eieren

Skli, snuble og falle

Skli, snuble og falle (STF) er den viktigste kilden til skader på arbeidsplassen.

Antallet av disse ulykkene er fortsatt høyt - til tross for tiltak tiltak i form av lovkrav, retningslinjer for beste praksis og organisatoriske retningslinjer retningslinjer for å forebygge STF-ulykker i bransjer som maritim sektor, offshoreinstallasjoner, byggeplasser, vannbehandlingsanlegg osv.

En av de mest kritiske faktorene som har innvirkning på STF er glatthet på rekkverk, rekkverk, gangveier, dekk, trapper og overflaten på stiger.¹

Alternativer for sklisikring

Forskning har vist at ved å implementere et risikostyringsalternativ som Real Saf etysKAG-sikkerhetsskinner,sklisikre gangveier eller sklisikre løsninger på trapper og stiger, reduseressannsynligheten for STF-ulykker fra 10 % til 0,1 %. Et dansk havvindselskap reduserte antallet STF-ulykkerfra 12 ulykkermed ubetydelige konsekvenser til 0 ulykker etter å ha installert våre sklisikre løsninger.I et annet tilfelle reduserte et danskflagget skip antallet STF-ulykker fra 3 til 0 .¹

¹ Masteroppgave: Reducing Slips, Trips, and Falls in the Maritime Industry and Offshore Installations - Best Practice.Forfatter: Tanja Rasmussen, Master of Risk and Safety Management, Aalborg Universitet. 2021.

loading="lazy"

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

loading="lazy"

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

loading="lazy"

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

loading="lazy"

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

loading="lazy"

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

ACTIVE CAMPAIGN SLIP TRIP satt inn her [activecampaign form=30 css=1]

Ofte stilte spørsmål

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Consectetur adipiscing elit?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Consectetur adipiscing elit?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.